svat_logo_prntscreen

SVAT je uskupení skautů a skautek, který věnuje část svého volného času skautingu trochu jinak. Vytváří videa z akcí, pomáhá propagovat skauting, zaznamenávat, co se kde v Junáku šustne a spolupracuje na velkých akcích. Jsme  neorganizovaná skupina kameramanů, střihačů, produkčních, grafiků a dalších, které tohle všechno neskutečně baví. Vytváříme kroniku naší doby, hlásáme do světa to dobré okolo nás a předáváme to podstatné hravě a elegantně. Věříme totiž, že ve skautu vzniká spousty skvělých věcí a bylo by hříchem je ponechat propadlišti dějin.

Aktuálně hledáme především produkční!