Skauting v číslech

Poněkud netradiční formát – reportáž do školní televize VOŠP.
Kamera Ojta a V. Bohmanová, produkce K. Melichárková. Redakce a střih: Ojta.